VRIEND WORDEN VAN SOCIËTEIT HET PAKHUYS!

Reglement “Vrienden van Sociëteit Het Pakhuys”

  1. Leden en niet-leden van Sociëteit het Pakhuys kunnen zich aanmelden bij het bestuur als “Vriend van Societeit het Pakhuys” en een vrijwillige bijdrage doen aan de exploitatie van de Sociëteit van minimaal € 250,-.
  2. Een vrijwillige bijdrage kan anoniem of met vermelding van naam.
  3. Na aanmelding zal een factuur worden verstuurd.
  4. Een “Vriend van Sociëteit het Pakhuys” kan een vermelding krijgen van zijn/haar naam of de naam van zijn/haar bedrijf op een naambordje, dat in de sociëteit zal worden opgehangen.
  5. Niet leden van Sociëteit het Pakhuys die “Vriend van Sociëteit het Pakhuys” zijn mogen 1 x per jaar de ruimte van de sociëteit gebruiken voor een bijeenkomst/feest tegen betaling van de dan geldende kosten. (personeel Nachtwacht, verwarming en schoonmaak)
  6. Aan het einde van het jaar wordt de “Vriend van Sociëteit het Pakhuys” door het bestuur benaderd of hij/zij zijn/haar vrijwillige bijdrage wenst te continueren.