Welkom bij Sociëteit Het Pakhuys

Doel van de vereniging

Sociëteit Het Pakhuys is opgericht op 5 februari 2013 en is een besloten vereniging. De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van contacten en relaties tussen de leden, het faciliteren van een kennisbank gericht op het beantwoorden van hulpvragen op economisch, maatschappelijk en sociaal terrein en het bevorderen en ondersteunen van sociaal-maatschappelijke activiteiten en projecten in de gemeente Winterswijk en omringende gemeenten, alsmede het bevorderen van gezelligheid onder de leden.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het voor de eigen leden organiseren van (netwerk-) bijeenkomsten, lezingen en bedrijfsbezoeken
  • het faciliteren van een kennisbank waarbij de kennis en expertise die bij de leden aanwezig is, onderling wordt ingezet om hulpvragen op economisch, maatschappelijk en sociaal terrein te beantwoorden
  • het faciliteren van diegenen die activiteiten en projecten organiseren als bedoeld in de doelstelling van de vereniging
  • het beschikbaar stellen van een eigen ruimte waarin de leden van de vereniging elkaar kunnen ontmoeten